Romska Inicijativa predstavlja početak jedne nove priče, priče koja će imati jednostavan cilj, da na što konkretniji i praktičniji način predstavlja našu zajednicu u budućnosti, ulozi maksimalan napor u postizanje našeg jedinstva I jednom za svagda nas prikaže kao ravnopravne članove ovog društva. Naši glasovi su godinama unazad bili zloupotrebljavani i služili samo kao broj I nepravedna dopuna statistike drugim političkim partijama koje nas nikada nisu verodostojno zastupale  u političkom životu Kosova. Vreme je za promene. Odlučili smo da naše jedinstvo stavimo ispred svih interesa I zajedničkom borbom pokažemo da smo sazreli I da želimo da sami odlučujemo o našim životima I životima naših najbližih.

Istorija Romani Inicijative

Romani Iniciyativa je inovativni pokret koji se sastoji od mladih Roma i entuzijasta koji su prepoznali potrebu da se višedecenijska politička i egzistencijalna pitanja Roma na Kosovu reše. Ovaj pokret posebno obraća pažnju na one Rome koji nisu imali priliku da se čuje njihov glas i kojima nije pružen prostor da se izraze.Pokret Romani Iniciativa predstavlja glas raseljenih i izbjeglih Roma, kao i mladih Romkinja koji se bore za svoje pravo na jednakost i pravdu. Nastao je u Gračanici, a njegova vizija i ideja su jasni: zastupati i braniti interese Roma na Kosovu.Romani Iniciativa nastoji da se bavi širokim spektrom tema koje utječu na Rome na Kosovu, uključujući pitanja zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, prava na stanovanje i socijalnu inkluziju.

Cilj je da se prekine ciklus diskriminacije i siromaštva koji dugi niz godina pogađa romsku zajednicu.Ova inicijativa se zalaže za uključivanje Roma u sve aspekte društvenog života na Kosovu, a posebno za aktivno sudjelovanje u političkom procesu. Romani Iniciativa se zalaže za jačanje romskog identiteta i kulture, kao i za stvaranje boljih uvjeta za Rome da se uspješno integriraju u kosovsko društvo.U skladu sa svojim ciljevima, Romani Iniciativa provodi razne projekte i aktivnosti kako bi osnažila romsku zajednicu i podigla svijest o njihovim pitanjima i izazovima. Također, ova inicijativa surađuje s drugim organizacijama i institucijama kako bi se poboljšao život Roma na Kosovu.Romani Iniciativa je postala glavni glas Roma na Kosovu, a njen rad i angažman su dobili značajnu podršku širom društva. U skladu sa svojom vizijom, Romani Iniciativa nastavit će se boriti za prava Roma na Kosovu i raditi na stvaranju pravednijeg i inkluzivnijeg društva za sve.